สินเชื่อ บัตรเครดิต
  
บัตรเครดิต   บัตรกดเงินสด   สินเชื่อ   สินเชื่อเพื่อธุรกิจ   โอนหนี้   ติดต่อเรา

                                        Navigator : สินเชื่อ บัตรเครดิต > โอนหนี้ > สินเชื่อบุคคล โอนเงินกู้ ธ.ทหารไทย

   สินเชื่อบุคคล โอนเงินกู้ ธ.ทหารไทย

 
 ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม


อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายสำหรับสินเชื่อบุคคล โอนเงินกู้ ธ.ทหารไทย

อัตราดอกเบี้ย
วงเงินสินเชื่อ (บาท)
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
เงินกู้
วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี
< 50,000
CPR + 2%
CPR+ 6 %
50,000-99,999
CPR + 1%
CPR+ 5 %
100,000-399,999
CPR
CPR+ 4 %
> 400,000
CPR - 3%
CPR+ 1%
ค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ
0.5% ของวงเงินสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์ ( Duty Stamp Fex)
 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ
(สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
-
ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน
0.2% ของจำนวนเงินที่เช็คสั่งจ่าย ขั้นต่ำ 300 บาทต่อฉบับ
ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์หรือช่องทางอื่น
-

หมายเหตุ :

  1. CPR (Consumer Product Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับสินเชื่อบุคคลที่ธนาคารประกาศกำหนด ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารประกาศ หากอัตราดอกเบี้ยและวิธีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยในสัญญานี้ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ กฎกระทรวง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ถือเอาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ธนาคารอาจเรียกเอาจากผู้กู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กฎหมายประกาศ กฎกระทรวง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาตเป็นอัตราบังคับใช้ตามสัญญาข้อนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2549 อัตราดอกเบี้ย CPR = 18%  ต่อปี
  2. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า ค่าธรรมเนียม การจ่ายเงินกู้ คืนก่อนกำหนด หรือค่าธรรมเนียมใดๆ : สูงสุดไม่เกิน 28%  ต่อปี 

 

 

 


 

 

 
 

สินเชื่อ บัตรเครดิต | บัตรเครดิต l สินเชื่อ l บัตรกดเงินสด l สินเชื่อเพื่อธุรกิจ l โอนหนี้ | | Sitemap
................................................................................................................

 
  Loan Tag : สินเชื่อเงินสด, สินเชื่อบุคคล, เงินกู้, เงินด่วน, กู้เงิน , Quick Cash
  Other Tag : สกินhi5 - โค้ดhi5 , วิเคราะห์บอล - ราคาบอล