ตรวจสอบผลการสมัคร


ดัชนีหุ้นต่างประเทศ
 
Navigator : สินเชื่อ บัตรเครดิต > ธนาคารกรุงไทย

ธนาคาร / สถาบันการเงิน

สิทธิประโยชน์

โปรโมชั่น

สมัคร

    KTB

   


 


 
ธนาคารกรุงเทพ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน

ประวัติธนาคารกรุงไทย (KTB)

      ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Krung Thai Bank Public Company Limited) เป็นธนาคารของรัฐ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2509 โดยการควบกิจการของธนาคารมณฑล และธนาคารเกษตร ซึ่งเป็นธนาคารที่รัฐบาลถือหุ้นใหญ่ทั้งคู่ และใช้ชื่อธนาคารใหม่ที่เกิดจากการควบรวมว่า "ธนาคารกรุงไทย จำกัด" มีตราสัญลักษณ์เป็นรูป นกวายุภักษ์ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของกระทรวงการคลังเป็นสัญลักษณ์ของธนาคาร

      ในระยะแรกของการก่อตั้ง มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนเยาวราช วัตถุประสงค์ของการรวมธนาคารทั้งสองให้เป็นของรัฐ เพื่อให้มีฐานะการเงินมั่นคง บริการกว้างขวาง ผลการดำเนินงาน ดีขึ้นตามลำดับ จนสำนักงานใหญ่เดิมที่ถนนเยาวราช คับแคบ จึงย้ายสำนักงานมาที่ 35 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2525 ซึ่งใช้สำนักงานนี้มาจนถึงปัจจุบัน

       ธนาคารกรุงไทยได้เริ่มดำเนินกิจการมา มีการเจริญเติบโตที่มั่นคง รวดเร็ว มีการปรับปรุง และขยายองค์กรงานใหม่ ซึ่งตอบสนองลูกค้าได้มากขึ้น จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2531 ธนาคารกรุงไทย เป็นธนาคารเพียงแห่งเดียวในสมัยนั้น ที่มีสาขาและเอทีเอ็ม (ATM) ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ

       ธนาคารกรุงไทยเป็นรัฐวิสาหกิจ แห่งแรกในประเทศไทยที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2532 ปัจจุบันผู้ถือหุ้นใหญ่คือกระทรวงการคลัง  โดยถือหุ้นผ่านกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  จำนวน 6.184 พันล้านหุ้น คิดเป็น 55.31% ของหุ้นทั้งหมด 

      นอกจากพาณิชยกรรมเช่นธนาคารพาณิชย์ทั่วไปแล้ว ธนาคารกรุงไทยยังเป็นช่องทางของรัฐบาลในการให้บริการทางการเงิน สนองตามนโยบายของรัฐ โดยปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจบางประเภท เช่น สินเชื่อเพื่อโอท็อป (OTOP : หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) สินเชื่อคอมพิวเตอร์ไอซีที สินเชื่อเพื่อการศึกษา ฯลฯ ธนาคารกรุงไทยยังเป็นธนาคารที่หน่วยงานราชการส่วนใหญ่เลือกใช้ อาทิเช่น กรมสรรพากร จ่ายเช็คคืนภาษีเป็นเช็คของธนาคารกรุงไทย และการเบิกจ่ายงบประมาณราชการ รวมถึงบำเหน็จบำนาญต่างๆ ของรัฐก็มีความเกี่ยวข้องกับธนาคารกรุงไทย

       พร้อมกันนี้ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยการอำนวย 'สินเชื่อก่อสร้างไทยเข้มแข็ง 2555' เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ

       เวลาทำการของธนาคารกรุงไทยนั้นแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไปที่ปรับตามสภาวะเศรษฐกิจและความเหมาะสม ในการดำเนินพาณิชยกรรม แต่เวลาทำการของธนาคารกรุงไทยสอดคล้องกับเวลาทำการของรัฐวิสาหกิจและราชการมากกว่า เช่นในปัจจุบันที่เปิดทำการถึงเวลา 16.30 น. ขณะที่ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ ปิดทำการก่อนหน้านั้น
 

ข่าวธนาคารกรุงไทย (KTB)

   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สินเชื่อ บัตรเครดิต l บัตรเครดิต l สินเชื่อ l บัตรกดเงินสด | สินเชื่อรถยนต์ l โอนหนี้ | | Sitemap
.........................................................................................................................