ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

Navigator : สินเชื่อ บัตรเครดิต > รายละเอียดการสมัคร > บัตรประชาชน

       
       
บัตรประชาชน
ตัวอย่าง
-บัตรประชาชนชัดเจน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด รูป และวันที่ออกบัตรไม่หมดอายุ
 
บัตรประชาชน
ตัวอย่าง
-บัตรประชาชนหน้าหลังชัดเจน

หน้าหลังบัตรประชาชน